Welkom

Ana del Barrio Training & Consulting ondersteunt mensen en organisaties die de kracht en complexiteit vandiversiteit als een uitdaging zien. En die diversiteit optimaal willen benutten.

Wij stimuleren professionele groei en wij richten ons op het creëren van voorwaarden in organisaties, die de samenwerking en verbinding tussen mensen bevorderen. Wij werken vanuit diversiteit en gelijkwaardigheid, een werkwijze die recht doet aan de kwaliteiten, achtergrond en aspiraties van alle medewerkers.

Sinds 1996 ontwikkelen en verzorgen wij trainingen, coaching, praktijkonderzoekprojecten en publicaties rondom het Jonge Kind (opvang en onderwijs) en de internationale samenwerking. Onze doelgroepen zijn staf en management, kwaliteit- en beleidadviseurs, docenten en studenten van hbo- en mbo-opleidingen.

Nieuw in 2020: Training Samen werken aan een inclusieve praktijk
Logavak

Op basis van het Europees Kader voor Kwaliteit/The European Quality Framework/EQF:
- INSTRUMENT voor reflectie en evaluatie: High Five Quality Scan.
- Training In 5 stappen naar kwaliteit: aanbod Ana del Barrio Training & Consulting  

Ana del Barrio Training & Consulting mail@anadelbarrio.nl