Welkom

Ana del Barrio Training & Consulting ondersteunt mensen en organisaties die de kracht en complexiteit van diversiteit als een uitdaging zien. En die diversiteit optimaal willen benutten.

Wij stimuleren professionele groei en wij richten ons op het creëren van voorwaarden in organisaties, die de samenwerking en verbinding tussen mensen bevorderen. Wij werken vanuit diversiteit en gelijkwaardigheid, een werkwijze die recht doet aan de kwaliteiten, achtergrond en aspiraties van alle medewerkers.

Sinds 1996 ontwikkelen en verzorgen wij trainingen, coaching, praktijkonderzoekprojecten en publicaties rondom het Jonge Kind (opvang en onderwijs) en de internationale samenwerking. Onze doelgroepen zijn staf en management, kwaliteit- en beleidsadviseurs, docenten en studenten van hbo- en mbo-opleidingen.

Ana del Barrio Training & Consulting mail@anadelbarrio.nl