Project 2020-2021
Diversiteit en Verbinding


De huidige maatschappelijke ontwikkelingen maken aandacht voor diversiteit en anti-discriminatie urgenter: ook in onderwijs en kinderopvang. Focus op de sociale functie van de kinderopvang is nodig. Daarnaast verdienen diversiteit en inclusie een nadrukkelijkere plaats in het pedagogisch handelen.

Het project ‘Diversiteit en Verbinding’ startte eind 2019 met een mini-onderzoek, onder de noemer ‘Wat vertellen kinderen ons over diversiteit?’ In 2020 en 2021 werkten diverse organisaties mee aan praktijkonderzoek en aan de update van materiaal.

Initiatiefnemers: Anke van Keulen en Elly Singer

Projectonderdelen:

 • Praktijkonderzoek
 • Doel: pedagogisch medewerkers bewust maken van hun eigen handelen met betrekking tot diversiteit en inclusie, en leren objectief observeren.

  Uitkomst:
  Pedagogische handvatten

  Deelnemende organisaties:
 • KindeRdam, Rotterdam
 • Kinderopvang SKR, Ridderkerk
 • KMN Kind & Co, Houten (begeleid door Ana del Barrio Training & Consulting)
 • International Childcare Columbus, Eindhoven

 • Update van materiaal:
 • Doel: bestaand educatief materiaal over diversiteit doorlichten en updaten.

  Uitkomst:

  Uitvoering:
  Ana del Barrio Saiz en Anke van Keulen