Project 2015-2016
Het Europees Kader voor Kwaliteit


Dit project heeft als doel het Europees Kader voor Kwaliteit in OOJK (Opvang en Onderwijs voor Jonge Kinderen) in Nederland en in Vlaanderen bekend te maken en te implementeren, en daarmee de bestaande Pedagogische Kaders in Nederland c.q. het Pedagogisch Raamwerk in Vlaanderen te verdiepen.

Uitkomst: ‘In 5 stappen naar Kwaliteit’. Trainingspakket gebaseerd op het Europees Kader voor Kwaliteit in OOJK. Het trainingspakket wordt internationaal door ISSA verspreid. De verspreiding in Nederland is in handen van Ana del Barrio Training & Consulting.

Uitvoering: het trainingspakket is ontwikkeld in het kader van de Peer Learning Activities ondersteund door ISSA en mede gefinancierd door Bureau MUTANT en VBJK, met medewerking van een team van deskundigen in Vlaanderen en Nederland. 

Projectteam:

Anke van Keulen, Bureau Mutant (Nederland) en Ankie Vandekerckhove, VBJK (België).
In samenwerking met:
VBJK (Jan Peeters, Chris De Kimpe) en VCOK (Fien Lannoye, Annelies Roelandt)
Nederlands Jeugd Instituut (Josette Hoex)  
Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (Erna Reiling)
ZAAK! (Carla Bienemann)
Ana del Barrio Training & Consulting (Ana del Barrio Saiz)
--------------------------------------------------------------------------------------
Project 2016-2017
Het Europees Kader voor Kwaliteit

Uitkomst: High Five Quality Scan. Instrument voor reflectie en evaluatie op basis van het Europees Kader voor Kwaliteit in OOJK.

De High Five Quality Scan biedt kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en IKC’s de mogelijkheid hun interne kwaliteit op de vijf thema’s van het Europees Kader voor Kwaliteit te evalueren en verbeteren. Daarna als vervolgstap is het mogelijk om gebruik te maken van het begeleidingspakket ‘In 5 stappen naar kwaliteit’.

Ontwikkeling:

Anke van Keulen, Bureau Mutant, Nederland
Ana del Barrio Training & Consulting (Ana del Barrio Saiz)
Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (Erna Reiling)
Nederlands Jeugd Instituut (Josette Hoex)
ZAAK! (Carla Bienemann)

Online beschikbaar:
De High Five Quality Scan is opgenomen in de  BKK-Menukaart aanbevolen instrumenten evaluatie kinderopvang, en online beschikbaar via www.anadelbarrio.nl .