democratie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 2009-2011
Kindercentrum en school als democratische oefenplaatsDit project biedt scholen en kindercentra de kans om invulling te geven aan democratisch burgerschap en aan hun maatschappelijke taak. In dit project willen wij van het kindercentrum en de school een oefenplaats maken, een plek, waar ieder kind, leerkracht en pedagogisch medewerker en manager een stem heeft. Wij willen beroepskrachten ondersteunen om met kinderen te oefenen in democratische houding en vaardigheden. Tegelijk onderzoeken wij welke kwaliteiten en competenties die beroepskrachten in huis moeten hebben om dit bij kinderen te stimuleren. Daarnaast gaat het ook om de democratische cultuur binnen het kindercentrum en de school zelf. De hele instelling is er bij betrokken: van peuter tot directeur. Die integrale aanpak maakt dit project zo interessant. Dit project is gebaseerd op internationaal onderzoek. Professor Glenda Mac Naughton van de Universiteit van Melbourne in Australië begeleidt het onderzoeksgedeelte van het project.

Uitvoering: Bureau Mutant en Eduniek/Stichting Vreedzaam, in samenwerking met de Universiteit van Melbourne en vier pilotlocaties in Brede Scholen, kinderopvang en basisonderwijs. Gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation

Projectteam: Anke van Keulen, Ana del Barrio Saiz, Leo Pauw, Mirjam van der Ven en Kylie Smith .  

Samenwerkingspartners: Kinderopvang Humanitas, Veghel;  MAX Kinderopvang Rotterdam; Combiwel NSO Amsterdam; Ludens, Utrecht.