Welkom


Ana del Barrio Training  & Consulting ondersteunt mensen en organisaties die de kracht en complexiteit van diversiteit als een uitdaging zien. En die diversiteit optimaal willen benutten.

 
Wij stimuleren professionele groei en wij richten ons op het creëren van voorwaarden in organisaties, die de samenwerking en verbinding tussen mensen bevorderen. Wij werken vanuit diversiteit, een werkwijze die recht doet aan de kwaliteiten, achtergrond en aspiraties van alle medewerkers.


Sinds 1996ontwikkelen enverzorgen wij trainingen, coaching en projecten voor kindercentra, het onderwijs en internationale samenwerking. Onze doelgroepen zijn staf en management, kwaliteit- en beleidadviseurs, docenten en studenten van HBO- en MBO-opleidingen.

Op basis van het Europees Kader voor Kwaliteit/The European Quality Framework/EQF:
- NIEUW INSTRUMENT
voor reflectie en evaluatie: High Five Quality Scan.
- NIEUW
Aanbod Trainingen en Masterclasses In 5 Stappen naar Kwaliteit in OOJK
- TER INFO:
BBMP-artikel