Onderwijs

Training Diversiteitcompetenties en Samenwerken

Samenwerken met collega’s, medestudenten, ouders of leerlingen vraagt om vertrouwen. In deze training gaan wij in op diversiteitcompetenties die een belangrijke rol spelen in het creëren en vasthouden van vertrouwen in een samenwerkingsproces. Wat is er hier voor nodig? Allereerst de wil om naar het verhaal van de ander te luisteren. Het vraagt daarnaast een reflectieve houding en vaardigheden te ontwikkelen zodat je a) grenzen kunt stellen, daar waar nodig en b) je kunt blijven richten op de gezamenlijke taak in je groep, team of organisatie. Wederzijds commitment is in het hele proces essentieel.

Wat kun je in deze training verwachten? Je leert door teamopdrachten, casussen en diverse methodieken, je eigen samenwerkingsstrategieën en referentiekader (h)erkennen; en je persoonlijke leiderschapkwaliteiten ontdekken. Je leert wij-zij mechanismen in groepen te herkennen en samenwerking in je eigen groep, team of organisatie te  stimuleren. Je zet daarin de eerste stappen om je eigen stijl te ontwikkelen. Je krijgt inzicht in diversiteitcompetenties als Openstaan voor diversiteit en dialoog, Effectief omgaan met ongelijke machtsverhoudingen, Managen van onzekerheid en complexiteit, Stimuleren van samenwerking en commitment.

Doelgroep
De training is bedoeld voor studenten, leerkrachten en het management van mbo- en hbo-scholen. Voorafgaand aan de training wordt een intake gehouden. Op basis hiervan wordt het programma definitief vastgesteld.

Duur
Vier tot zes dagdelen

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saizmail@anadelbarrio.nl