Project 2007-2008
Permanent leren als team in de samenwerking met ouders

De focus van het project ‘Permanent leren als team in de samenwerking met ouders’ lag op duurzame samenwerking en afstemming met ouders. De leermodellen ‘kernreflectie’ en ‘critical learning communities’ vormden het inspirerende kader waaruit acht instrumenten zijn ontwikkeld. De competenties van de beroepskrachten en het lerend vermogen van het team en de organisatie stonden centraal. Het project maakt onderdeel uit van een internationaal onderzoek van Education International naar de vernieuwende rol en de houding van de beroepskracht in de kinderopvang, uitgevoerd door de Universiteit van Halle in Duitsland, onder leiding van Mathias Urban.
Het project is afgerond met de publicatie Permanent leren. Van zelfreflectie naar teamreflectie.

Uitvoering: Bureau MUTANT in samenwerking met vier organisaties voor kinderopvang en VVE, gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation.

Projectteam: Fuusje de Graaff, Anke van Keulen, Ana del Barrio Saiz, Wendy Doeleman

Samenwerkingspartners: SKAR in Arnhem, Partou Dordrecht, Kanteel Den Bosch en Knooppunt Kralingen in Rotterdam.