2019

Training Ruimte voor jongens, Logavak Opleidingsgroep BV

  1. 23 april en 28 mei 2019
  2. 15 mei en 12 juni 2019

Workshops: Ana del Barrio Saiz

ISSA conference program, Leiden, 17 juni 2019
Pre-conference Workshop: The European Quality Framework for Early Childhood Education and Care - a Lens for Reflecting Systemically on Quality at Local and National Level

Offered by Bureau Mutant, the European Quality Framework Expert Group (The Netherlands) & VBJK (Belgium)

Presenters
Anke van Keulen (Bureau Mutant)
Ana del Barrio Saiz (Ana del Barrio Training & Consulting)
Josette Hoex (NJI)
Hester Hulpia (VBJK), België.

ISSA conference, Leiden, 18-19 juni 2019
The European Quality Framework as a source of inspiration and as instrument for reflection in ECEC
Strand: 2
Presenters: Anke van Keulen, Ana del Barrio Saiz, Josette Hoex

ISSA conference, Leiden, 18-19 juni 2019
The Critical Question Ladder: Tool for reflection to support teams and families to ‘reconnect’ in contexts of growing diversity and complexity
Strand: 2
Presenter: Ana del Barrio Training & Consulting


2018

Regiobijeenkomsten Voorschoolse Educatie

Deze bijeenkomsten zijn primair gericht op organisaties in kleinere gemeenten, maar staf en leidinggevenden van organisaties in grotere gemeenten zijn ook van harte welkom.

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=3971252224

Workshop Ana del Barrio Saiz: ‘Partnerschap met ouders in de voorschoolse educatie’.

Presentatie Rob Vergeer: informatie over huidige eisen, toekomstige wijzigingen en nieuwe beleidsuitgangspunten voor de voorschoolse educatie.

Data en locaties bijeenkomsten Voorschoolse Educatie

  • Woensdag 21 november 2018, 13:00-16:30 uur in Amsterdam
  • Woensdag 28 november 2018, 13:00-16:30 uur in Eindhoven
  • Maandag 10 december 2018, 09:30-13:00 uur, Zwolle
  • Donderdag 13 december 2018, 09:30-13:00 uur, Rotterdam

- 16 november 2018, BKK Leergang voor directeuren van  kleine en middelgrote kinderopvangorganisaties

https://www.stichtingbkk.nl/

Presentatie Ana del Barrio Training & Consulting: High Five Quality Scan

 -15 november 2018, MeetUp071 bijeenkomst 19:30, Zoeterwoude
Gelijke kansen: Hoe inclusief is het onderwijs in de Leidse regio?

Presentatie:  Ana del Barrio Training & Consulting: Vijf pijlers voor kwaliteit. Het Europees Kader als inspiratiebron voor een inclusieve aanpak
Locatie : Bernardusschool, Kooikerspad 2, Zoeterwoude

 

Op basis van het Europees Kader voor Kwaliteit/The European Quality Framework/EQF:
- INSTRUMENT voor reflectie en evaluatie: High Five Quality Scan.

Ter info: BBMP - HFQS 2018  
- Training In 5 stappen naar kwaliteit: aanbod Ana del Barrio Training & Consulting
Ter info: BBMP – EQF 2018 en BBMP EQF 2016

-20  september 2018, Workshop ‘Jong en Oud Leren Samen. Jouw organisatie ook?’
Workshop voor professionals die met jonge kinderen of ouderen werken.

International Child Development Initiatives (ICDI)
Leiden, Hooglandse Kerkgracht  17 F, Leiden


PROGRAMMA:  
14:45 - 15:10 Registratie en ontvangst- de koffie staat voor je klaar!

15:10 - 15:25 Opening door Dagvoorzitter Ana del Barrio Saiz – ontwikkelingpsycholoog en trainer

15:25 - 15:40 Jong en Oud Samen: waarom is professionele ontwikkeling in intergererationeel leren zo belangrijk, door dr. Margaret Kernan - TOY-project

15:40 - 16:15 Deelsessies: Praktijkervaringen Jong en Oud Samen
Deelsessie 1: Kinderen leren door ontmoeting met oudere mensen uit hun buurt, door Minka Bos - In Mijn BuurtDeelsessie 2:Samen leven, samen vieren! De dagelijkse praktijk van kinderdagverblijf Tijd4kids en dagopvang Vivent De Hooghe Clock, door Esther Rijken
Deelsessie 3: Een TOY-zomerkamp voor Oud en Jong in Italie, door Giulia Cortellesi - TOY project

16:15 - 16:45 Ana del Barrio in gesprek met Minka Bos, Esther Rijken en Giuliaortellesi Cover kwaliteit en uitdagingen in werken met Jong en Oud

16:45 - 17:10 Nieuwe mogelijkheden voor professionele ontwikkeling: de TOY-online cursus en de TOY for Quality programma, door dr. Margaret Kernan

17:10 - 17:30 Napraten met een hapje en een drankje

-19 september 2018, Training ‘Ruimte voor Jongens’, Logavak, Amsterdam
Trainer: Ana del Barrio Saiz

2017

 - 7 november 2017, BKK ‘Leergang pedagogische klantbelofte voor ‘kleine’ kinderopvangorganisaties.
https://www.stichtingbkk.nl/2-nieuws/245-leergang-pedagogische-klantbelofte-voor-kleine-kinderopvangorganisaties
Presentatie Ana del Barrio Training & Consulting: High Five Quality Scan

-4 – 6 October 2017, Gent, ISSA Conference 2017 ‘Local Responses, Global Advances. Towards Competent Early Childhood Systems’.
Workshop ‘EQF as a lense’: 5 countries share their experiences with implementation (Macedonia, Moldova, Montenegro, The Netherlands, Slovenia)
Presentatie Ana del Barrio Training & Consulting: EQF Implementation in The Netherlands.

- NIEUW Aanbod Trainingen en Masterclasses In 5 Stappen naar Kwaliteit in OOJK
 
- NIEUW INSTRUMENT voor reflectie en evaluatie: High Five Quality Scan, gebaseerd op The European Quality Framework (EQF)
Voor meer informatie:
High Five Quality Scan

- June 30th, 2017, Berlin. 7 Conference ‘Inclusion under construction’. Think big, act small!
Lezing: Learning communities think big, act small!... And create spaces for dialog between adults.
Presentatie: Ana del Barrio Training & Consulting

 - 1 juni 2017, Amersfoort. Samenwerking Opleiden en Pedagogisch werk.
Lezing ‘Respect voor diversiteit en gelijkwaardigheid: verplichte of optionele onderwerpen in de kinderopvang?’
Presentatie: Ana del Barrio Training & Consulting

- 7 april 2017, Amsterdam, Congres Week van Het Jonge Kind: Diversiteit en inclusie. Ieder kind is welkom!
Workshop: Diversiteit in teams als veerkracht …en bron van reflectie
Presentatie: Ana del Barrio Training & Consulting

-21-23 February 2017, Istanbul
Work conference ‘Dialogue on Quality in Early Child Care and Education’, Foundation for the Support of Women’s Work

Workshops: Best Practices On Respect For Diversities & Creativity in ECEC Services
Presentatie: Ana del Barrio Training & Consulting

 

2016

- NIEUW TRAININGSAANBOD:
‘In 5 Stappen naar Kwaliteit in OOJK’ (Opvang en Onderwijs voor Jonge Kinderen),
gebaseerd op The European Quality Framework (EQF)

Voor meer informatie: http://www.anadelbarrio.nl/kindercentra.htm

- NIEUWE PUBLICATIE:
The TOY-Position Paper, “Together Old & Young: How should we live together” is designed to provide local and national policy makers with sound arguments as to why intergenerational learning is important and what local authorities can do to support and sustain contact between young and old for the well-being of all.

Voor meer informatie: www.anadelbarrio.nl/artikelen.htm

- 19 april 2016, Het 11e Jaarcongres Brede School: Innovatief, breed, passend en integraal

http://www.bredeschoolcongres.nl/ ; Congrescentrum Jaarbeurs te Utrecht.

Deelsessie: ‘De Kritischevraagladder monitoringsinstrument voor teams’.

Presentatie: Ana del Barrio Training & Consulting

- 8 april 2016, Congres Week van Het Jonge Kind:

‘Celebrating Our Youngest Learners. Samen verschillend naar de toekomst’ www.weekvanhetjongekind.nl.

Workshop ‘Democratisch met elkaar omgaan…

Jonge kinderen én professionals leren het in de praktijk!

Presentatie: Ana del Barrio Training & Consulting

- 17 maart 2016, PACT Opleidingentafel over innovaties in opleidingen voor de pedagogische professionals van de toekomst; Fontys hogeschool Den Bosch

Europees Kader voor Kwaliteit in OOJK (Opvang en Onderwijs voor Jonge Kinderen)

Presentatie: Ana del Barrio Training & Consulting

 

2015

 - 5 - 6 November DECET,  Paris:                                                                                     
DECET working group on Quality.
www.decet.org

- 27 – 28 October ISSA Peer Learning Activity, Gent:
Expert meeting EU Quality Framework

 - 12 - 14 October ISSA Peer Learning Activity, Luxembourg:
Living Diversity – Promoting Equity    

 - 25 Juni AGF Berlin:                                                                                                                    
Expert Meeting on Quality in Child Care.                                                                              
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF).                       
www.ag-familie.de
Presentatie: A. del Barrio Saiz.

-  12 Juni Hogeschool Utrecht:                                                                                                   
Sietar Nederland, Seminar over Interculturele competenties.                                    
http://www.sietar.nl/evenementen/seminar-over-interculturele-competenties/
Workshop: Critical learning communities at work.   A. del Barrio Saiz.

-  4-5 Juni Newman University Birmingham:                                                                        
Newman/DECET conference: ‘No Quality without Equality in ECEC’.                        
http://www.newman.ac.uk/media-centre/4131/no-quality-without-equality-in-ecec
Workshop: What is (y)our next critical question? Critical learning communities at work, supported by the monitoring instrument The Critical Question Ladder.   A. del Barrio Saiz.

- 19-20 Februari DECET, Paris:                                                                                     
DECET working group on Quality.                                                                                  

- 28  januari Hogeschool van Amsterdam:                                                                            
PACT Masterclass ‘Interprofessioneel samen werken… samen op de werkvloer’.
Prof. P. Kenis, R. Fukkink, A. van Keulen, A. del Barrio Saiz   

 

2014
- Incompany 3 dagdelen cursus 'Permanent leren als team: de kracht van een lerende organisatie':
  Voor informatie: www.Logavak.nl/kinderopvang , onder Home/Kinderopvang/Incompany.
- DECET, working group on Quality: 23-24 Juni, Parijs.
- ISSA conference 'Creating a society for all : Re-considering Early Childhood Services: 10-12 Oktober, Budapest.
- Colloque européen Réseau des Initiatives Enfants-Parents-Professionnels : 24-25 Maart, Brussel.

 

2013
- WIFF-Bundeskongress: Kompetent für Inklusion: Berlin 17-18 Oktober- MUTANT congres 12 maart
- Programa Cuna Más Peru: februari – november (zie projecten) <

  2.WIFF-Bundeskongress fur Weiterbildungsanbieter in der Frühpädagogik:
Kompetent fur Inklusion!17-18 Oktober, Berlin
Lezing: Building Critical Learning Comunities in ECEC settings in the Netherlands
Ana del Barrio Training & Consulting

MUTANT Congres De maatschappelijke opdracht
van de kinderopvang
Kindercentrum als democratische oefenplaats


12 maart, Silverijn, Utrecht

Plenaire inleidingen en 5 workshops
Workshop: Pedagogisch medewerkers als onderzoekers. Professionals bevorderen democratie in de kinderopvangpraktijk.
Kylie Smith, Universiteit Melbourne en Ana del Barrio Saiz, Bureau Mutant (voertaal Engels)

 

2012
- Conference ISSA, DECET and Open Academie Step by Step Croatia (Oktober)
- Bkk Regionale bijeenkomsten (Mei en Juni)
- European Seminar for Trainers:Inclusion in practice (Mei)
- Management Kinderopvangcongres (Mei)
- CCI-seminar De Competentiecirkel (Maart)

  Conference ISSA, DECET and Open Academy Step by Step Croatia ‘Co-construction Professional Learning towards Quality, Equity and Respect for Diversity in ECEC

15 - 17 October, 2012, Opatija, Croatia


Workshop I: Sustainable learning in a professional learning community.

Ana del Barrio Saiz en Anke van Keulen, Bureau MUTANT

Workshop II: The educator as researcher: continuous learning between theory and practice
Anke van Keulen en Ana del Barrio Saiz,  Bureau MUTANT

  BKK Regionale bijeenkomsten:
Pedagogisch kader ‘Samen verschillend. Diversiteit in de praktijk van de kinderopvang’
voor staf en management van kindercentra
Zwolle (8 mei 2012)
Workshop
Ana del Barrio Saiz

 

European Seminar for Trainers: Inclusion in practice: Implementing Equity & Respect for Diversity in Early Childhood Settings

Barcelona (Rosa Sensat), Mei 11-12

Workshop I: Sustainable learning in a professional learning community: exploring spaces for dialogue in teams

Ana del Barrio Saiz, Bureau MUTANT

Workshop II: Are you  a researcher? Professionals become researchers
Ana del Barrio Saiz, Bureau MUTANT

  Management Kinderopvangcongres

Ede (De Reehorst), 24 mei

Tijdens het Management kinderopvangcongres van Elsevier op 24 mei 2012 zal de publicatie ‘Samen Verschillend’ worden gepresenteerd en aangeboden.

Samen Verschillend. Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar. Keulen, A. van, Singer, E. m.m.v. A. del Barrio Saiz, C.de Leve, (2012). Reed Elsevier: Maarssen.

  CCI-seminar De Competentiecirkel
Centraal op deze conferentie staan de bevindingen uit het Europese CORE-onderzoek naar de vereiste competenties voor voorzieningen en professionals in de kinderopvang. www.childcareinternational.nl

Driebergen (Antropia), 13 maart

Workshop: Leren als team
Ana del Barrio Training & Consulting en Bureau MUTANT

 

2011

- Bkk Regionale bijeenkomsten (OKtober en November)
- Conference Honoring the Child, Honoring Equity (November)
- Reconceptualising Early Childhood Education (Oktober)
- ISSA Thematic Meeting on Professionalism in ECD (September)
- UNA Biennial Conference (Mei)
- Congres Management Kinderopvang (Mei)
- Congres Kinderopvang (April)
<

 BKK Regionale bijeenkomsten:
Implementatie van pedagogisch beleid

Amsterdam (27 okt.), Rotterdam (22 nov.), Zwolle (1 nov.), Eindhoven (8 nov.)
en Arnhem (24 nov.)

Workshop: 'Permanent leren als team. Methodiek voor een lerende organisatie'

Ana del Barrio en Anke van Keulen, Bureau MUTANT

 Conference ‘Honoring the child, Honoring Equity: inspiring change(s): insights, challenges, hopes and actions’
Equity and Childhood Program, Melbourne Graduate School of Education’s Youth Research Centre (YRC)
18th-19th November 2011

Presentation: Childcare centers and schools as space for democratic practice –
Think big, act small!
Ana del Barrio, Bureau MUTANT and Kylie Smith, Equity and Childhood Program (YRC)

  19th Reconceptualising Early Childhood Education
University of East London, 25th-29th October 2011
'Politics of Care: Sharing Knowledges, Love and Solidarity

Presentation: Childcare centers and schools as space for democratic practice –
Think big, act small!
Anke van Keulen & Ana del Barrio, Bureau MUTANT

 

ISSA Thematic Meeting
(International Step by Step Association. Quality Care and Education for all)
Bled (Slovenia), 21-23 September
‘On Professionalism in ECD: inspiring concepts, approaches and perspectives’

Presentation: Building Professional Communities in ECEC settings in the Netherlands.
Workshop: Exploring spaces for dialogue: here & now’
Ana del Barrio, Bureau MUTANT

 Het jaarcongres Management Kinderopvang
Ede, 24 mei 2011
‘Van papier naar praktijk. Implementatie van nieuw beleid’

Lezing: Implementeren en dan?
Ana del Barrio Training & Consulting

Er is een lerende organisatie nodig om implementatie van beleid levend te houden en te verankeren.  Vele pedagogisch medewerkers vragen zich af, wat het ingezette beleid met hen en hun proces als medewerkers te maken heeft. We bieden 8 instrumenten aan om samenwerking en eigenaarschap van beleid te bevorderen en het teamproces te kunnen begeleiden, met als doel de professionaliteit en kwaliteit van kindercentra te waarborgen.  Een onderzoekende houding blijkt een sleutelcompetentie op individueel en teamniveau te zijn: waar staan we samen voor en wat doen we in de praktijk? Bereiken we alle kinderen? Er is reflectie nodig: zelfreflectie, teamreflectie en kritische reflectie. Beleid in kindercentra te implementeren heeft begeleiding nodig die medewerkers inspireert en enthousiasmeert voor de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Een lerende organisatie creëert condities voor dialoog in teams. De instrumenten die we aanbieden zijn samen met het veld en met internationale ondersteuning ontwikkeld en staan beschreven in de recente publicatie Permanent leren. Van zelfreflectie naar teamreflectie (Van Keulen & del Barrio Saiz, 2010).

 UNA Biennial Conference:
A global Learning Initiative on children and ethnic diversity
Amsterdam, 12 t/m 14 mei 2011 ‘Building Peaceable Communities: The power of early childhood’

Presentation: Childcare centers and schools as space for democratic practice –
Think big, act small!
Anke van Keulen & Ana del Barrio, Bureau MUTANT

In order for young children to learn a democratic way of life, they need to have the opportunities to practise this way of thinking and acting with peers and adults. Childcare centres, schools and other community settings can provide these important learning opportunities.  This was the starting point for the project,  ‘The childcare centre and school as space for democratic practice’ (2009-20011), which is being lead by Bureau MUTANT and Eduniek in the Netherlands, with research support from the Centre for Equity and Innovation in Early Childhood at the University Melbourne in Australia. The Bernard van Leer Foundation supported the project.

The key aim of this action-training research project is to create spaces where every child, educator and manager has a voice and are listened to and young children are taken seriously as citizens in the here and now. For this aim four large childcare providers and two integrated schools in multi-ethnical areas in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, and Veghel have been participating in this project over the past two years. Action research is a way to change social practices, by systematically reflecting - doing and reflecting again. Educators have been encouraged to reflect critically on their practice and to trust in children’s competencies. Educators and managers were introduced to an action research cycle in the first year, by taken them step by step trough the four phases of the cycle: choosing a topic, which they would like to change in their practice and to work /experiment during the project (phase 1); planning the change, which are the first steps/activities,  what is needed, who will be involved (phase 2); creating the change together with children and documenting the process and the results (phase 3); sharing what has been learnt and reflecting on it (phase 4), in order to elaborate new (action-research) questions to improve the praxis . The university of Melbourne supervised and evaluated the research section through two surveys at the beginning  and the end of the action research cycle. Pedagogical themes and practices being promoted are participation and decision-making, responsibility for the group and community, conflict solving and respect for diversity.

In the presentation we will share the emerging results: the impact on the children, educators and participating organisations. The results show that children’s sense of responsibility and their autonomy has increased. Creativity and problem solving has also been enhanced. They have also improved their listening skills and their willingness to help each other.  Social solidarity is valued. Children feel welcome and respected – they matter. Children also discover that there are positive expectations of them, in relation to themselves and to others. Educators have extended their capacity to critically reflect on their understandings of children’s capacities and their role in supporting democratic practice in the everyday classroom which has brought new enthusiasm and engagement with children and co-educators. 

 Het  jaarcongres Kinderopvang
Ede, 29 april 2011
‘Pedagogisch kader: Samen verschillend’

Workshop: Samenwerken binnen teams
Ana del Barrio Training & Consulting

Wij zijn samen verschillend, ook in ons team. Hoe kun je als team omgaan met diversiteit en van elkaar leren? Wat heb je daarvoor nodig? We bieden instrumenten aan om reflectie, permanent leren en samenwerking te bevorderen.