Coaching Verleden - Heden - Toekomst:
ontdekken en integreren


Je woont in Nederland en je bent elders geboren en/of opgegroeid. Mogelijk heb je zelfs in verschillende landen gewoond. Waar hoor ik bij en hoe geef ik aan al mijn herinneringen en ervaringen een plaats in mijn leven? Mensen die door verschillende omstandigheden uit hun land vertrokken zijn, stellen zichzelf vaak, bewust of onbewust deze vragen. Ook kunnen allerlei vragen spelen die samenhangen met bewustwording van de eigen diverse culturele achtergrond en de cultuur waarin iemand zich nu bevindt: Welke waarden en normen wil ik van mijn cultuur bewaren en vasthouden? Wat wil ik aan mijn kindeen doorgeven? Wat heb ik van andere culturen overgenomen? Waar pas ik mij aan en waar wil ik juist mezelf blijven? Wat wil ik werkelijk doen in het land waar ik nu woon?

De coaching Verleden - Heden - Toekomst: ontdekken en integreren biedt ruimte om aan deze vragen aandacht te besteden. Door je eigen ervaringen een plek te geven, kun je effectiever gaan communiceren en ontdekken welke bijdrage jij kunt leveren aan een multiculturele samenleving vanuit jouw specifieke kwaliteiten en ervaringen.

In de coaching komt aan de orde:
- het onderzoeken van krachten uit het verleden. Belangrijke gebeurtenissen, mensen en familiebanden worden met behulp van de genogrammethode (visueel diagram) in kaart gebracht. Hierdoor kan inzicht ontstaan in het verband tussen de persoonlijke geschiedenis en en de familiegeschiedenis, tussen thema’s en patronen die soms generaties lang zich herhalen. Tevens kan men hierdoor grip krijgen op de eigen opvattingen en handelswijze in de huidige situatie.
- het creëren van een open houding richting de cultuur waar men nu woont. Dit gebeurt door bewustwording van de invloed van deze cultuur op het eigen dagelijkse leven, door waarden en normen binnen diverse culturen te vergelijken en door de verschillen te leren waarderen en benutten. Daarnaast via bewustwording van de eigen kwaliteiten en hoe deze te gebruiken om situaties te beinvloeden.
- het mobiliseren van hulpbronnen voor de toekomst. Dit kan door het inventariseren van verwachtingen en wensen, een invloedsveldanalyse te maken, het integreren van hulpbronnen in het verleden met de huidige anwezige mogelijkheden en het maken van een actieplan om wensen te realiseren.
Voorafgaande aan de training wordt een intake gehouden.

Doelgroep
Vrouwen en mannen die zich in het hierboven beschreven profiel herkennen.

Duur
4 coaching bijeenkomsten
4 dagdelen voor kleinere groepen

Gesproken taal
Nederlands, Spaans, Frans, Engels, Duits

Voor informatie: Ana del Barrio Saiz,  mail@anadelbarrio.nl