Links

www.childcareinternational.nl
Childcare International is een  Nederlandse organisatie die zich ten doel stelt de internationale uitwisseling van kennis en ervaring omtrent kinderopvang te stimuleren, faciliteren en ondersteunen.

www.ibby.org
The International Board on Books for Young People (IBBY) is a non-profit organization which represents an international network of people from all over the world who are committed to bringing books and children together.

www.issa.nl
The International Step by Step Association is a network that connects professionals and non-profit organizations working in the field of early childhood development.

www.mutant.nl
MUTANT is een bureau voor de kinderopvang, het onderwijs en de gezondheidszorg. Omgaan met diversiteit staat in hun werk centraal.

www.sietar.nl 
SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) is een interdisciplinaire, dienstverlenende organisatie van en voor professionals op het gebied van diversiteit. De vereniging stimuleert onderzoek, onderwijs en training.