p

 

 

 

 

 

Visie

Wij werken vanuit diversiteit: een integrale manier van denken, handelen en beleidsontwikkeling in organisaties. Dit impliceert rekening houden met de persoonlijke, culturele en maatschappelijke achtergrond van mensen in organisaties en met hun aspiraties. Dit impliceert ook, het stimuleren dat (alle) mensen in teams van elkaar leren én voorwaarden scheppen om constructieve communicatie, participatie en samenwerking in organisaties te bevorderen.

Wij werken vanuit de kracht van mensen en met respect voor verschillen en kwetsbaarheid. Diversiteit is niet de Ander die vreemd is. Diversiteit is de essentie van onze veelzijdige identiteit. Wij richten ons op identiteitaspecten als culturele achtergrond, opleiding en professionele rol, beroep, sociale klasse, leeftijd, gezondheid, seksuele voorkeur, gender, leef-en opvoedingsstijl, religie, persoonlijke ervaringen. Wij zijn van mening dat alle mensen, ongeacht hun achtergrond of ervaring beter functioneren als ze zich erkend voelen in hun diversiteit (identiteitaspecten, mogelijkheden en kwetsbaarheid). Ons uitgangspunt is gelijkwaardigheid tussen mensen en culturen.

Doel

Ons doel is kwaliteit in organisaties te bevorderen, door een bijdrage te leveren aan de professionele groei van mensen binnen organisaties en door het creëren van voorwaarden, zodat het potentieel van mensen optimaal wordt benut.

Concreet in ons werk betekent dit het:
- ontwikkelen van methodieken en trainingen op het gebied van diversiteit;
- overdragen van kennis en inzicht middels workshops, trainingen en coaching;
- ondersteunen van organisaties bij het implementeren van diversiteitbeleid.

Wij willen hiermee:
- kennis en inzicht ten aanzien van diversiteitvraagstukken bevorderen;
- samenwerking ondersteunen en verbinding tussen mensen en teams in organisaties stimuleren;
- een constructieve bijdrage leveren aan een realistische beeldvorming en sociale cohesie tussen verschillende mensen, culturen en maatschappelijke groepen.

Netwerk

Sinds 2014  member van het Europese netwerk DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training).
Sinds 2014 ISSA Friend (International Step by Step Association).
Lid van Sietar Nederland/Europa (Society for Intercultural Education. Training and Research). Tussen 1998 en 2002 bestuurslid.
Lid van Ibby International (International Board on Books for Young People).

 

             


Ana del Barrio Training & Consulting staat ingeschreven bij 
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)